Sjung högre

"Sjung starkare och sjung högre, sjung bort mörkret. Du kan sjunga alltid. Så länge solen inte, går upp fyrkantigt, så länge du finns på jorden- sjung högre. Sjung när hjärtat lider, sjung även om det brister, sjung när tårarna rinner. Sjung när du inte räcker till, sjung när månen täcker skyn, så länge du finns på jorden- sjung högre." 
 
Tack åter igen, för magi- Håkan Hellströn.
 

RSS 2.0